Resultat från granskningarna

Här publicerar vi resultaten från UKÄ:s granskningar av kvaliteten i högre utbildning.

2017-11-01: Pilotutvärdering av åtta grundlärar- och förskollärarutbildningar

2017-10-02: Tematisk utvärdering: Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling

2017-06-27: Utbildningsutvärdering: Veterinärmedicinsk vetenskap – licentiat- och doktorsexamen vid SLU. Hög kvalitet.

Alla beslut och omdömen från våra granskningar blir offentliga och publiceras på vår webbplats. Vi jobbar just nu med att utveckla en ny webbtjänst för att presentera resultaten på ett lättillgängligt sätt.

Resultat från tidigare utvärderingar

UKÄ utvärderade kvaliteten på drygt 2 000 utbildningar 2011-2015. Utbildningarna fick ett omdöme på en tregradig skala. Resultaten från dessa utvärderingar finns samlade i databasen Resultatsök.