Resultat från granskningarna

De första resultaten från UKÄ:s granskningar av kvaliteten i högre utbildning blir klara under hösten 2017.

Alla beslut och omdömen från våra granskningar blir offentliga och kommer att publiceras på vår webbplats. Vi jobbar just nu med att utveckla en tjänst för att presentera resultaten på ett lättillgängligt sätt.

Resultat från tidigare utvärderingar

UKÄ utvärderade kvaliteten på drygt 2 000 utbildningar 2011-2015. Utbildningarna fick ett omdöme på en tregradig skala. Resultaten från dessa utvärderingar finns samlade i databasen Resultatsök.