Synpunkter på processen

Här kan du ta del av synpunkter från de lärosäten som är med i pilotgranskningen av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete. Vi publicerar också intervjuer med olika personer som är inblandade i piloten.

Synpunkter från universiteten och högskolorna

I mars 2017 skickade UKÄ ut en enkät till de lärosäten som deltar i piloten. Syftet var att få deras erfarenheter om processen så här långt, till exempel hur vägledning och övriga instruktioner fungerat när lärosätena har arbetat med självvärderingen. En till enkät kommer att skickas ut senare under våren 2017.

Sammanställning av enkätsvar

Intervjuer

2017-06-28: "Vi ska skapa ett hållbart kvalitetssäkringssystem"

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, berättar om lärosätenas synpunkter som kom fram på ett SUHF-seminarium.

Läs hela intervjun

2017-03-21: ”Det har varit utmanande men samtidigt utvecklande”

Möt Jonas Tosteby, chef för utbildnings- och forskningskansliet vid Högskolan Dalarna, som deltar i pilotgranskningen. Här berättar han om arbetet med självvärderingen.

Läs hela intervjun