Sök bland examenstillstånd

Alla utfärdade examenstillstånd finns samlade i en databas.

Du kan söka fram vilka examenstillstånd ett universitet eller en högskola har. Du kan också leta reda på vilka universitet och högskolor som har ett visst examenstillstånd.

Sjukgymnastexamen har bytt namn till fysioterapeutexamen (från och med 15 februari 2014).

Sök i databasen

Översikt: examenstillstånd för lärarutbildningar

Se en sammanställning över de lärosäten som har tillstånd att erbjuda olika lärarutbildningar. Den visar också vilka specifika ämnen som ingår i lärosätenas ämneslärarutbildningar.

Översikt: examenstillstånd för lärarutbildningar

Se alla beslut

Här kan du ta del av alla beslut som UKÄ har fattat om examenstillstånd från 2017 och framåt.