Steg 5: Beslut

Om den planerade utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna beviljar UKÄ ansökan. Annars avslås ansökan. I vissa fall finns mindre brister, som bedöms kunna bli enkelt åtgärdade. Då ger UKÄ lärosätet sex månader att komplettera sin ansökan. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut. Alla beslut publiceras på vår webbplats.