Aktuella prövningar

Dessa ansökningar om examenstillstånd har kommit in till UKÄ och kommer att behandlas under 2017. För enskilda utbildningsanordnare lämnar UKÄ en rekommendation till regeringen som fattar slutgiltigt beslut.

Ansökningar som behandlas av UKÄ just nu:

Lärosäte

Examen

Projektledare

Brunnsviks folkhögskola

Konstnärlig kandidatexamen, musik

Jana Hejzlar

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen gymnasieskolan, religionskunskap

Astrid Tronarp

Karlstads universitet

Speciallärarexamen

Nils Olsson

Karlstads universitet

Specialpedagogexamen

Nils Olsson

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen 7-9 och gymnasieskolan, modersmål arabiska

Maria Nyman

Högskolan Väst

Ämneslärarexamen 7-9 svenska som andraspråk

Maria Nyman

Högskolan Kristianstad

Doktorsexamen hälsa i samverkan

Josefin Bäckström

Södertörns högskola

Masterexamen medieteknik

Nils Olsson