Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Information som rör den nya tandhygienistexamen »

Vi prövar att lärosätena kan garantera att studenterna ska kunna nå examensmålen för den utbildning som lärosätet söker tillstånd för. Från och med den 1 januari 2017 ingår prövningarna av examenstillstånd i det nya nationella kvalitetssäkringssystemet, vilket bland annat innebär att några nya bedömningsgrunder har lagts till.

Två ansökningsperioder

Vi prövar ansökningar allt eftersom de kommer in, men det finns två datum per år för att beslut ska tas under en viss period.

Ansök senast den 15 mars för beslut före jul samma år.
Ansök senast den 15 oktober för beslut före påföljande sommar.

 

Ansökningsprocessen

Bild som visar hur processen går till för prövningar av examenstillstånd.

 

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar sin ansökan till regeringen, som i regel skickar den till UKÄ för prövning.