Referensgrupper

UKÄ har ett nära samarbete med flera grupper som bistår oss i arbetet med kvalitetssäkringssystemet.

Här är en lista på vilka som ingår i våra referensgrupper:

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF:

 • Git Claesson Pipping, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)
 • Simon Edström, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 • Ingrid Elam, Göteborgs universitet
 • Marita Hilliges, Högskolan Dalarna
 • Stephen Hwang, Linnéuniversitetet
 • Bo-Anders Jönsson, Lunds universitet
 • Åsa Kettis, Uppsala universitet
 • Dan Li, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
 • Charlotta Tjärdahl, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
 • Karin Åmossa, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer:

 • Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
 • Sofie Arroy, Arbetsgivarverket
 • Åsa Odin, TCO
 • Jesper Lundholm, Unionen
 • Håkan Regnér, SACO
 • Eva Marie Rigné, Sveriges kommuner och landsting
 • Matti Särngren, Arbetsgivarverket
 • Linda Simonsen, SACO
 • Fredrik Voltaire, Almega
 • Ulrika Wallén, Sveriges kommuner och landsting

Referensgruppen för hela kvalitetsäkringssystemet med internationella sakkunniga inom kvalitetssäkringsområdet:

 • Fiona Crozier, QAA, Storbritannien
 • Hanne Foss Hansen, Köpenhamns universitet, Danmark
 • Achim Hopbach, AQ Austria, Österrike
 • Joseph Grifoll, AQU Catalunia, Spanien

Rådgivande gruppen för utvärdering av lärarutbildningar:

 • Anders Olsson, Malmö högskola
 • Annika Lilja, Göteborgs universitet
 • Astrid Pettersson, Stockholms universitet
 • Gun Lundberg, Umeå universitet
 • Helena Loborg, Linköpings universitet
 • Kerstin Ericson, Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Maj Asplund Carlsson, Högskolan väst samt Göteborgs universitet
 • Per-Henrik Holgersson, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm