Internationellt samarbete

UKÄ deltar aktivt i det internationella samarbetet om utvärdering av högre utbildning, framför allt inom Europa.

Många studenter både studerar och arbetar i andra länder än sitt eget hemland. Det främsta målet med den så kallade Bolognaprocessen är att skapa större rörlighet för studenter och arbetssökande akademiker i Europa. Därför är det viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet.

Flera olika samarbetsorganisationer

UKÄ:s internationella samarbete sker främst inom dessa organisationer:

Exempel på samarbeten

Här är några exempel på våra internationella samarbeten just nu:

  • Vi leder ett EU-finansierat projekt som ska kvalitetssäkra europeiska utbildningar inom mänskliga rättigheter. I det svenska projektet ingår Karolinska institutet och den europeiska studentorganisationen ESU, en paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar. Förutom Sverige deltar även Kroatien och Portugal. Projektet kallas Modernity, Eduction and Human Rights (MEHR).
  • Vi deltar i en arbetsgrupp inom ENQA som bland annat arbetar med att ta fram kriterier för kvalitetssäkring av e-learning. Vi deltar också i ENQA:s General Assembly.
  • Vi är tillsammans med Nederländerna, Storbritannien och Norge med i samverkansprojektet EUROMA. Syftet med projektet är att utveckla och pröva en metod för att identifiera viktiga kvalitetsfaktorer i masterutbildningar.
  • Inom det nordiska nätverket NOQA deltar vi ett samverkansprojekt med fokus på effektstudier av kvalitetssäkringssystem.

Utvärderingsorgan i de övriga nordiska länderna

Här kan du läsa mer om UKÄ:s systermyndigheter i våra grannländer: