Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Webb-TV från upptaktsmöte om utvärdering av hållbar utveckling

UKÄ har ett regeringsuppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. Den 13 december kl 10-12 bjöd vi in landets lärosäten till upptaktsmöte inför utvärderingen. Du som inte kunde vara med kan ta del av webbsändningen i efterhand.

Om webbsändningen

Alla lärosäten välkomnades att redan innan mötet skicka in frågor som berör utvärderingen. Samtidigt som direktsändningen av mötet pågick fanns det även möjlighet att ställa korta, kompletterande frågor via en chatt. I mån av tid inkluderades svaren på dessa frågor i presentationen som hölls under mötet. 

Ladda ned den powerpointpresentation som hölls under mötetPowerpoint

Sammanställning av frågor och svar från upptaktsmötet PDF(ny version 2017-02-03)

Vägledning

Lärosätena hade innan mötet erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på en preliminär version av vägledande frågor och bedömningsgrunder till utvärderingen.

Den definitiva versionen av vägledningen skickades ut den 7 december 2016 och kan även laddas ned här:

Vägledningen för tematisk utvärdering av hållbar utveckling PDF

Sjävvärdering

Självvärderingen ska vara UKÄ tillhanda senast den 7 mars 2017. Mallen för självvärdering bör användas. Skicka självvärderingen till registrator@uka.se och till henrik.holmquist@uka.se. UKÄ-direkt ska alltså inte användas i denna utvärdering.

Sjävvärderingsmall för utvärderingen av hållbar utveckling Word

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen