Var finns universiteten och högskolorna?

Här finns en karta över alla universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Adresslista till alla lärosäten (Excel)

Nedan finns en lista över alla universitet och högskolor som beskriver vissa förändringar som de gått igenom, till exempel sammanslagningar eller när en högskola blev universitet.

Lärosäten och förändringar

Siffrorna på kartan anger lärosätets geografiska placering. 

Sverigekarta över universitet och högskolor

Universitet

Chalmers tekniska högskola (enskild) 5
Göteborgs universitet 5
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 6
Karlstads universitet 13
Karolinska institutet 6
Kungl. Tekniska högskolan 6
Linköpings universitet 8, 9
Linnéuniversitetet 14, 15
Luleå tekniska universitet 10
Lunds universitet 3, 4
Mittuniversitetet 17, 18, 19
Stockholms universitet 6
Sveriges lantbruksuniversitet 1, 7, 11, 12
Umeå universitet 7
Uppsala universitet 1, 2
Örebro universitet 16

Högskolor

Beckmans Designhögskola (enskild) 6
Blekinge tekniska högskola 20
Ericastiftelsen (enskild) 6
Ersta Sköndal Bräcke högskola (enskild) 6
Försvarshögskolan 6
Gammelkroppa skogsskola (enskild) 33
Gymnastik- och idrottshögskolan 6
Högskolan i Borås 21
Högskolan Dalarna 22, 23
Högskolan Evidens (enskild) 5
Högskolan i Gävle 24
Högskolan i Halmstad 25
Högskolan Kristianstad 27
Högskolan i Skövde 28
Högskolan Väst 29
Johannelunds teologiska högskola (enskild) 33
Konstfack 6
Kungl. Konsthögskolan 6
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 6
Malmö högskola 30
Mälardalens högskola 31, 32
Newmaninstitutet (enskild) 1
Röda Korsets högskola (enskild) 6
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (enskild) 6
Sophiahemmet högskola (enskild) 6
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (enskild) 26
Stockholms konstnärliga högskola 6
Stockholms musikpedagogiska institut (enskild) 6
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (enskild) 6
Södertörns högskola 6
Teologiska högskolan Stockholm (enskild) 6
Örebro teologiska högskola (enskild) 16