Universitetskanslersämbetet logotyp
 Skriv ut

Forskning vid universitet och högskolor

Målet med forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation, där forskningen håller en hög vetenskaplig kvalitet. Sverige ska vara ett av världens mest forsknings- och utvecklingsintensiva länder och forskningen ska vara både bred och specialiserad.

Staten har ansvaret för grundforskningen och forskarutbildningen. Sverige avsätter nästan fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) till forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskning bedrivs vid universitet och högskolor

Den största delen av den statligt finansierade forskningen utförs vid universitet och högskolor. Sedan 1997 har alla universitet och högskolor fasta forskningsresurser. Den största delen av forskningen vid universitet och högskolor finansieras av den offentliga sektorn.

Styrelsen ansvarar för strategiska satsningar

Universitetets eller högskolans styrelse fattar beslut om strategiska satsningar och omprioriteringar i avsikt att få till stånd starka forskningsmiljöer. Styrelsen ska också stimulera universitetet eller högskolan till att profilera sig, samt ta initiativ till nationella och internationella utvärderingar av forskningsverksamheten.

Kompetenta personer ansvarar för forskningen

Ansvaret för forskningen ligger hos personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Det innebär att beslut som kräver en bedömning av  kvalitet i utbildningen eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga utvecklingsarbetet fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Om bedömningen ska göras av en grupp av personer, ska majoriteten av personerna i gruppen ha vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. Styrelsen för högskolan får besluta att en sådan majoritet inte behövs enbart om det finns särskilda skäl. Därigenom värnas kvaliteten i utbildning och forskning.

Universitetskanslersämbetet
Adress: Box 7703, 103 95 STOCKHOLM
Tfn: 08-563 085 00
Orgnr:  202100-6495
E-post: registrator(at)uka.se
Fax: 08-563 085 50

Följ oss på Twitter »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPP Tillbaka till toppen